Telenor visar sämre tillväxt än väntat

14 June 2013

I årets andra kvartalrapport visade telenor en ökning av omsättningen på 4 procent jämfört med samma period 2014. Detta innebär en mindre tillväxt än vad experter hade väntat sig för den norska teleoperatören.

Sammanlagt visade ebitda-resultatet (exklusive engångsposter) 10 571 miljoner norska kronor (9 498 SEK) för andra kvartalet 2015. Det väntade resultatet som hämtats från en analytikerenkät genomförd av SIX News/Inquiry Financials var 10 768 NOK.

Trots att resultatet inte riktigt räckte ända fram så är Telenor säkra på resultatet på helåret 2015. Det står på en tillväxt mellan 34 och 36 procent.

Telenor förklarar resultatet med ökade investeringar

Som kommentar på resultatet har  Patrik Hofbauer, vd för Telenor Sverige, uttalat sig i ett pressmeddelande. Han förklarar att resultaten är väldigt goda, och har visat att allt fler kunder väljer att förlänga sina abonnemang och förbli lojala kunder. Det har också bidragit till en ökning i antalet sålda mobiltelefoner, vilket också påverkat intäkterna positivt.

Hofbauer säger vidare att en bidragande faktor till att resultatet blev lägre än väntat är prisutvecklingen på roamingtjänster. Telenor har arbetat för att pressa priserna på roaming, vilket fått följden att flera konkurrenter också sänkt sina priser. Detta är dock något som kunderna inte har vänjt sig vid ännu. Kunder är fortfarande misstänksamma mot roamingläget inte anpassat sitt användande efter de nya priserna, och det har påverkat det väntade resultatet negativt.

En annan viktig faktor är att Telenor gjort flera stora investeringar under andra kvartalet 2015. Bland annat har det varit avslutningen av det integreringsprojekt som Telenor Sverige inledde i samband med förvärvet av Tele2:s fastnätsverksamhet. Förvärvet av Bredbandsbolaget har också inneburit stora investeringar i kundservice, vilket förväntas vända det negativa resultatet mot årets slut. Slutligen har de också investerat i mobilnätet, för att kunna erbjuda fler kundre bättre tillgång till 4G.

Relaterat på wtvg om Telenor: Lyckat samarbete mellan Telenor Arena och Wasabi Web gav ökade intäkter