Nanoteknik på högstadienivå

14 June 2013

I mitten av februari fick högstadieelever Sätraskolan i Stockholm en presentation av vad nanoteknik är och vad den har för möjligheter. Föreläsningarna hölls av Malin Alsved, som studerar Teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet på uppdrag av SwedNanoTech.

Under två inspirationsföreläsningar gav Malin målande exempel av nanoteknik i naturen. Ämnen som togs upp var bland annat geckoödlans fotsulor som har nanostrukturer som tillåter den att klättra lodrätt över plana ytor, och lotusbladens mikroskopiska ytor som bildar ett fantastiskt självrengöringssystem. Utöver detta så fick eleverna också exempel på tillämpad nanoteknik, bland annat i solpaneler, transistorer och behandling av sjukdomar.

Tanken med föreläsningarna var att väcka intresse och nyfikenhet för tekniken tidigt hos eleverna på Sätraskolan.

- Nanoteknik kommer att finnas i allt i framtiden. Jag tycker att det är viktigt att våra elever tidigt får kunskap om tekniken som kommer att bli en stor del av deras vardag, säger Kifah Moussali, tekniklärare på Sätraskolan och initiativtagare till föreläsningarna.

Viktigt för Sveriges teknologiska Framtid

Just den här typen av initiativ kan komma att bli avgörande för Sveriges ställning i den nanotekniska framtiden. Det finns många inom Sverige som kämpar för större satsningar inom detta område; bland annat Henrik Löfås som behandlade designade molekyler i sin avhandling vid Uppsala Universitet, och Ethel Forsberg som la fram en utredning om nanoteknikens potential under slutet av 2013. Vi får hoppas att regering, skola och forskningsinstitut fortsätter att driva den här frågan och ge Sverige ett försprång i den kommande utvecklingen.